Політика конфіденційності

 

  1. Користуючись сайтом, кожен Користувач сайту надає свою згоду на обробку і використання Адміністратором сайту наданих Користувачем сайту персональних даних, що надаються останнім для користування сайтом (надалі – персональні дані). Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

  2. Користуючись сайтом, кожен Користувач сайту підтверджує, що з моменту початку його користування сайтом він належним чином повідомлений (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору його персональних даних та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (на отримання відомостей про місце розташування Адміністратора сайту як володільця/розпорядника його персональних даних; вимагати від Адміністратора сайту як володільця/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних).

  3. Користуючись сайтом, Користувач сайту розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Користувача сайту, може оброблятися Адміністратором сайту з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією та часом про наступні заходи/конкурси/сайти Адміністратора сайту, а також з іншими цілями. Акцептуючи Оферту, Користувач сайту тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Адміністратором сайту та/або іншими уповноваженими Адміністратором сайту особами.

  4. Обробка персональних даних може здійснюватися Адміністратором сайту самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

  5. Адміністратор сайту забезпечує Користувачу сайту конфіденційність персональних даних, наданих їм в процесі користування Сайтом. Проте Адміністратор сайту не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб, а також за знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних та інших неправомірних дій третіх осіб. Крім того, Адміністратор сайту не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Користувача сайту з розміщення персональних даних Користувача сайту.