Контакти

Директор фонду: Августа Шишкіна

Телефон: +380 (50) 802-61-19

Електронна пошта:

shyshkina.avgusta@gmail.com